In 1964 fuseerden de schuttersbonden

"Door Eendracht Groot Echt" en "Bond

van Schutterijen Eendracht.